ارتباط با ما 

 

 

 

 

 

تلفن های تماس

051-35410505-6

امور فروش

051-35413295

مدیریت فروش

09100075707

فاکس

051-35413296

سامانه پیامک

30004964000044

کدپستی

9185175547

مشهد – بزرگراه آسیایی - شهرک صنعتی توس فاز1بلوار تلاش شمالی خیابان نهم
تماس با ما