اطلاعات تماس

تلفن های تماس

0513-5410505-6

امور فروش

0513-5413295

مدیریت فروش

09100075707

فاکس

0513-5413296


سامانه پیامک

30004964000044

کدپستی

9185175547


مشهد – بزرگراه آسیایی - شهرک صنعتی توس فاز1بلوار تلاش شمالی خیابان نهم

تماس با ما