نایلون کشاورزی , پاکت , کیسه

نایلون (پلی اتیلن سبک فیلم LDPE )

این پلی اتیلن دارای زنجیر شاخه دار است بنابراین زنجیرهای LDPE نمی تواند بخوبی با یکدیگر پیوند بر قرار کنند و دارای نیروی بین مولکولی ضعیف و استحکام کشش کمتری است .

پلی اتیلن به لحاظ فشردگی کم و پائین مولولی از دانسیته پائین برخوردار است که همین امر باعث افزایش انعطاف پذیری آن می باشد .

فیلم های ساخته شده از LDPE دارای خواص نوری خوب ، نفوذ ناپذیری ،‌ بی بو و از نظر شیمایی خنثی هستند.

محصولات تولیدی در شرکت تولیدی کیمیابر :

- نایلون و کاور بسته بندی نان ،‌مواد غذائی و محصولات نساجی                       

- انواع شیرینگ                                                                                  

- انواع فیلم استرچ                                                                                

- انواع نایلون عریض کشاورزی UV دار و بدون UV

- انواع کیسه های چاپی تبلیغاتی

- انواع نوارهای نایلون خطر ایمنی

- انواع کیسه های بسته بندی های صنعتی                                                   

- نایلون روکش در محصولات سلولوزی و بهداشتی                                     

- انواع نایلون شرینک پک ، روکش پالت ، و شرینک پالت                            

- انواع کیسه زباله در رنگ و سایز های مختلف                                          

- انواع نایلون کاوری ساده و چاپی